فروشگاه جیلی پارت مجهز به تعمیرگاه تخصصی واقع در خیابان لنبان می باشد، که با بهرگیری از تجربیات متخصصین امر از قطعات ماشینی ژاپن و کره ای برای ماشین های مورد نظر استفاده گردیده است.

تعمیرگاه جیلی پارت دارای مرکز تخصصی گیربکس در اصفهان می باشد.